క్రింద 1

ఉత్పత్తులు

బెరీలియం
మూలకం పేరు: బెరీలియం
పరమాణు బరువు=9.01218
మూలకం గుర్తు=ఉండండి
పరమాణు సంఖ్య=4
మూడు స్థితి ●మరుగు స్థానం=2970℃ ●ద్రవీభవన స్థానం=1283℃
సాంద్రత ●1.85g/cm3 (25℃)