క్రింద 1

ఉత్పత్తులు

సీసియం
ప్రత్యామ్నాయ పేరు సీసియం (US, అనధికారిక)
ద్రవీభవన స్థానం 301.7 K (28.5 °C, 83.3 °F)
మరుగు స్థానము 944 K (671 °C, 1240 °F)
సాంద్రత (RT సమీపంలో) 1.93 గ్రా/సెం3
ద్రవంగా ఉన్నప్పుడు (mp వద్ద) 1.843 గ్రా/సెం3
క్రిటికల్ పాయింట్ 1938 K, 9.4 MPa[2]
ఫ్యూజన్ యొక్క వేడి 2.09 kJ/mol
బాష్పీభవన వేడి 63.9 kJ/mol
మోలార్ ఉష్ణ సామర్థ్యం 32.210 J/(mol·K)