క్రింద 1

ఉత్పత్తులు

స్ట్రోంటియం
STP వద్ద దశ ఘనమైన
ద్రవీభవన స్థానం 1050 K (777 °C, 1431 °F)
మరుగు స్థానము 1650 K (1377 °C, 2511 °F)
సాంద్రత (RT సమీపంలో) 2.64 గ్రా/సెం3
ద్రవంగా ఉన్నప్పుడు (mp వద్ద) 2.375 గ్రా/సెం3
ఫ్యూజన్ యొక్క వేడి 7.43 kJ/mol
బాష్పీభవన వేడి 141 kJ/mol
మోలార్ ఉష్ణ సామర్థ్యం 26.4 J/(mol·K)